31 januari, 2022

Så kan små byggföretag få koll på hållbarhetsarbetet

Artikel om Green Report™ i tidningen Byggindustrin och på byggindustrin.se 28 januari -Ett enkelt, webbaserat verktyg som gör det lättare för mindre byggföretag att hållbarhetsrapportera. Det är tanken bakom Green Reports innovation, som utgår från kontoplanen och löpande skapar unika rapporter med hållbarhetsfakta.
24 augusti, 2021

Recounting Utbildning – Lektion 1

Hur du driver ditt hållbarhetsarbete så det skapar riktig affärsnytta? Företag lägger ofta ut stora belopp, mellan 25-500.000:-, på skapa hållbarhetsrapporter bara räknat på externa kostnader. […]
1 juni, 2021

Taxonomin – Verktyget för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar

EU har för avsikt att medlemsländerna ska ta täten i klimatomställningen som väntar, och i viss mån redan är i gång.Några viktiga verktyg för att uppnå […]
1 juni, 2021

Bättre kontroll med hjälp av att rapportera hållbara inköp?

– Dagens företag behöver visa hur de bidrar till samhället! Det ställs högre krav än bara det ekonomiska. Det finansiella är viktigt, absolut, men du behöver […]
17 februari, 2021

Mest miljö för pengarna?

Vad ger bäst miljöeffekt? Om ett stort företag gör en stor insats eller om många små företag gör små gemensamma insatser tillsammans? Det är egentligen inte […]
19 oktober, 2020

Välkommen till recountings blogg

Här kommer vi att samla allt matnyttigt om och kring hållbarhetsredovisning och hållbara inköp.