Utfallet av miljörapporten (Green report) styrs helt av era val vid inköpen i ett antal kategorier, bl.a. resor, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial.
Om du väljer produkter eller tjänster som har de miljömärkningar och certifieringar som godkänts av vårt Förtroenderåd så bokförs dessa inköp på särskilda bokföringskonton som ni kompletterar er kontoplan med enligt våra anvisningar.
Processen blir alltså:

STEG 1

Ni registrerar er som användare och får då vår handledning som inkluderar de konton som ska läggas till i er befintliga kontoplan. Jobbar du inte själv med bokföringen så lämnar du detta till den som gör det. Det är mycket enkelt för en van bokförare.
Vid dina vanliga inköp gör du lite miljösmartare val som leder till att kostnaden kan bokföras på något av de nya konton som ger ett tydligt utslag i rapporten.

STEG 2

Du laddar upp SIE-fil (standardiserad bokföringsfil) från bokföringsprogrammet.
Även detta är mycket enkelt för en van bokförare. Sköter du det själv och stöter på problem så får du naturligtvis hjälp av oss. Du kan här välja den period som du vill se utfallet för. T.ex. helt räkenskapsår, kvartal eller månad.

STEG 3

Du kan nu ta ut en Green report som visar hur du lyckats med dina bättre inköpsval.
Och framförallt kan jämföra med tidigare perioder och därmed visa på dina förbättringar i miljöhänseende. Så småningom kommer du också kunna jämföra ditt företag och era ansträngningar med andra företag i samma bransch eller storlek. Ni kan sätta upp egna mål för ert miljöarbete och på ett enkelt sätta mäta hur ni lyckas.

STEG 4

Nu har du en objektiv rapport som du kan använda i er egen kommunikation med kunder
finansiärer, medarbetare eller andra intressenter.