Om Recounting

Vi vill hjälpa företag att förbättra sitt hållbarhetsarbete

Vad gör Recounting


Recounting hjälper företag till en hållbarare verksamhet. Vägen till detta är en webbaserad redovisning av hållbara inköp baserad på företagens egen bokföring.

Bred och djup kompetens

Vi som grundat Recounting har bakgrund inom hållbarhet och cirkulär ekonomi, kommunikation och webb samt ekonomi och redovisning. Var och en hade vi sett att många mindre företag som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete har haft svårt att veta hur det ska gå till och ännu mer att mäta resultatet av sina ansträngningar.

Vårt bidrag för ett effektivare arbete med hållbarhet

Gemensamt ville vi göra något åt detta, och vårt bidrag är Green report™. Denna webbaserade tjänst får sin information från företagens bokföring och presenterar i grafisk form en tydlig översikt av hur hållbarhetsarbetet utvecklas över tid. Som stöd för detta erbjuder vi en något anpassad kontoplan och instruktioner för hur denna ska användas. Våra användare får också kontinuerliga uppdateringar och handfasta tips för att arbetet mot en större hållbarhet ska bli framgångsrikt.