Vad kostar Green report™?

Att använda Green report™ kostar bara 2500 kronor per år och abonnemang för grundversionen som passar alla företag.

Vad kan jag använda min miljörapport (Green report) till?

Dels kan den användas som ett verktyg i det interna arbetet med att minska miljöbelastningen. Dessutom är den ett utmärkt hjälpmedel för att visa intressenter som kunder, långivare, finansiärer, kunder och medarbetare att ert företag är i framkant med klimatarbetet.

Ni kan välja att publicera den på t.ex. egen hemsida. Eller distribuera den mer selektivt. Abonnemanget ger möjlighet till obegränsat antal rapporter under abonnemangsperioden på 1 år.

Vad är en SIE-fil?

SIE är ett standardiserat filformat för att kunna flytta redovisningsdata mellan olika program. En svensk standard sedan fler decennier och alltså mycket väl beprövad. Möjligheten att exportera sådana filer finns i alla svenska bokföringsprogram.

Är det ett problem att jag inte sköter bokföringen själv?

Nej, absolut inte. Den som sköter bokföringen får del av vår handledning och lägger till de angivna kontona i kontoplanen. Sedan är det klart att börja använda Recounting.

Finns det något lagkrav på att göra en miljörapport för mitt företag?

Idag finns det krav på större företag att inkludera hållbarhetsrapportering, där miljöfrågan är en del, i sina årsredovisningar.
Men det finns ett stort tryck från konsumenter, långivare som banker och stora företag på att deras leverantörer och låntagare arbetar systematiskt med sin miljöbelastning av konkurrensskäl inte minst. Så det är en god idé att redan idag börja arbeta med frågan internt.