Skapa er egen
Miljöredovisning enkelt och snabbt


Vårt verktyg kan användas av alla företag

Starta här!

Så här fungerar det


Du registrerar er som användare och får då vår handledning som inkluderar de konton som ska läggas till i er befintliga kontoplan.
Du laddar upp SIE-fil (standardiserad bokföringsfil) från bokföringsprogrammet.
Du kan nu ta ut en Green report som visar hur du lyckats med dina bättre inköpsval.
Nu har du en objektiv rapport som du kan använda i er egen kommunikation med kunder, finansiärer, medarbetare eller andra intressenter.

Vad kostar det?


Att använda Green report kostar bara 2500 kronor per år och abonnemang för grundversionen som passar alla företag

Vad får ni


  • Ett lättanvänt verktyg för att styra era inköp så att de på sikt blir mer och mer hållbara
  • Vårt erbjudande innebär att det mindre företaget med utgångspunkt i sin bokföring, själva skapar en miljörapport i vår webbaserade tjänst. Rapporten benämns Green report
  • Ni kan använda Green report som en konkurrensfördel i kommunikationen med era kunder, leverantörer och medarbetare