Det måste vara lätt att göra rätt. Det blir lättare när alla drar åt samma håll. Men idag går det åt alldeles för mycket administration till det verkliga miljöarbetet. Det är hos de små och medelstora företagen som den största miljöpåverkan sker totalt sett, men tyvärr är det bara de stora som orkar driva ett systematiskt miljöarbete idag.

Samtidigt är det också svårt att mäta en riktig miljöpåverkan från de stora företagen, om inte alla deras leverantörers bidrag syns. För att alla ska dra åt samma håll, är det viktigt att det etableras en standard för hur miljöarbetet ska bokföras och redovisas. Först då kan vi mäta framgång och jämföra med andra.

Det finns därför många bra skäl att underlätta och motivera alla mindre företag att prestera bättre på klimat- och miljöområdet. Detta kan vi ändra på tillsammans genom att driva fram Recountings modell som standard. Det kommer ditt eget företag att få cred för och det kommer göra ditt eget arbete lättare. Hjälp oss att göra världen bättre, det tjänar du på.