Green report ™

Ditt bästa sätt att hålla koll på hållbara inköp

Detta är Green report ™

Idag vill de flesta veta hur bra deras kunder eller leverantörer faktiskt är i hållbarhet. Men det är tyvärr ofta både krångligt och dyrt att mäta det. Du ska inte behöva hyra in dyra konsulter, anställa en hållbarhetschef eller läsa miljövetenskap för att skapa en bra miljöredovisning. Därför har vi skapat Green Report. Vi vet faktiskt inget verktyg som ger mer miljö för pengarna. Men tanken är lika enkel som genial. Vår tanke är att du ska kunna utnyttja de resurser och verktyg du redan har, nämligen din bokföring. Vi har redan skapat tillägg i din kontoplan som gör det enkelt för dig att producera din miljöredovisning redan när du bokför dina kostnader.

Ta ut din Green report ™ när du vill med de resurser du redan har

Du kan närsomhelst sedan ta ut din green report lika enkelt som en resultat- eller balansräkning. Alla data har du redan lagt in genom bokföringen och vi har redan gjort den svåra delen åt dig. Vi har nämligen hjälpt dig att skilja ut vad som ska bedömas som miljöklassat. De olika miljömärkningar, miljöcertifieringar osv som finns på marknaden har vi värderat och bedömt åt dig med hjälp av den främsta expertis som finns på området. Vi har också ett vakande öga på hur alla som sköter certifieringar sköter sig vad gäller trovärdighet och relevans för din miljöredovisning. Därför kan det det som bedöms vara miljöklassat idag, ändra sig med tiden.